Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Για να διαβάσετε την απόφαση , πατήστε εδώ