ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πάτρα,  20 / 12 / 17 Αρ. πρωτ. 2092  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης  Εργοθεραπευτή (Πτυχίο Τ.Ε.Ι.), μερικής απασχόλησης, τρείς ημέρες εβδομαδιαίως, απογευματινή βάρδια, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, έως 31 / 07 / 18. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ   Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκηρύσσει μια θέση Εκπαιδευτή/τριας  Μουσικοκινητικής Αγωγής  ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά Ειδίκευσης.             Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, Πλήρους Απασχόλησης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 6 μηνών (με προοπτική μετατροπής της σε Αορίστου Χρόνου μετά τη λήξη της). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, Πλήρους Απασχόλησης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 6 μηνών (με προοπτική μετατροπής της σε Αορίστου Χρόνου μετά τη λήξη της). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να...

                                                                                                      Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να στελεχώσει τη Δομή Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και γενικότερα τις Δομές που θα λειτουργήσει κατά τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, προκηρύσσει θέση προσωπικού ορισμένου χρόνου μέχρι 31/7/2018, μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν...

    ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                                                                  «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988 FAX: 2610270636                                                                                                                                   Πάτρα,  01/ 08 /17                                                                                                                                                              Αρ. πρωτ. 1202 Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να στελεχώσει τη Δομή Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και γενικότερα τις Δομές που...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988 FAX: 2610270636 Πάτρα,   28 / 07 / 17 Αρ. πρωτ. 1153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ   Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, προτίθεται να προσλάβει Συντηρητή Κτηριακών...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 - 2610221946 FAX:  2610270636   Πάτρα,  8/2/2017 Αριθμός πρωτ. 229 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με...

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Εργοθεραπευτή, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, από 01/09/16 έως 31/07/17. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών. Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη...