ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988 FAX: 2610270636 Πάτρα,   28 / 07 / 17 Αρ. πρωτ. 1153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ   Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων, προτίθεται να προσλάβει Συντηρητή Κτηριακών...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 - 2610221946 FAX:  2610270636   Πάτρα,  8/2/2017 Αριθμός πρωτ. 229 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με...

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Εργοθεραπευτή, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, από 01/09/16 έως 31/07/17. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών. Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610221946 – 2610272988 FAX: 2610270636 Πάτρα, 25/05/16 Αρ. πρωτ. 790 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης  Παιδοκόμου (Γυναίκα) με δίμηνη σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Ιούνιος-Ιούλιος 2016) για νυχτερινή βάρδια. Οι ενδιαφερόμενοι που...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 FAX: 2610 270636 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αρ. πρωτ. 1588 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εκποιεί ακίνητο με την διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού ιδιοκτησίας του,...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 FAX: 2610 270636 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr Πάτρα, 9/12/2015 Αρ. πρωτ.: 1570 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Για τη στελέχωση των Δομών Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) που λειτουργούν αυτήν την εκπαιδευτική χρονιά...