Δημιουργία Μουσικού Εργαστηρίου

Δημιουργία Μουσικού Εργαστηρίου

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα σύγχρονο μουσικό εργαστήριο, με στόχο την εκπαίδευση – ανάδειξη ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου μουσικού συνόλου που απαρτίζεται από άτομα με νοητική υστέρηση, που εκπαιδεύονται στη ΜΕΡΙΜΝΑ. Απώτερος σκοπός είναι τόσο η αποκόμιση όλων των θετικών ωφελειών της ενασχόλησης των ΑμεΑ με τη μουσική όσο και η ανάδειξη, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, του θεραπευτικού ρόλου της μουσικής στα ΑμεΑ. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει χορωδιακό τραγούδι, διδασκαλία οργάνου, ορχηστρικό σύνολο, σύνολο κρουστών, μουσική ακρόαση, μουσικοθεραπεία, επιμορφωτικές εξόδους σε ωδεία και κατασκευή απλών αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.