Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης /Αποτίμησης της Πράξης Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης από το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και κωδ. ΟΠΣ 5002014 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα»

Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης /Αποτίμησης της Πράξης Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης από το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και κωδ. ΟΠΣ 5002014 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr 

                                           Πάτρα, 16/07/2018

  Αρ.πρωτ .:1030

 

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28,

Τ.Κ.: 26441, Πάτρα.

                                                                  Υπόψιν:  κου Αθανασόπουλου Αθανασίου

 

ΘΕΜΑ:
Ενδιάμεση  Έκθεση  Υλοποίησης  /  Αποτίμησης  της  Πράξης  Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης από το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και κωδ. ΟΠΣ 5002014 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

 

Το εν λόγω Έργο, υλοποιείται από 12/12/2016 έως 30/11/2019 σε ένα Υποέργο.

Το Υποέργο που υλοποιείται, έχει ως αντικείμενο, την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, σε 15 ωφελούμενους/ες.

Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι 396.000,00 € (βάσει απλοποιημένου κόστους) ήτοι μοναδιαίο κόστος 800 € x 15 ωφελούμενοι x 33 μήνες (διάρκεια της πράξης).Το ΘΠΚ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Πάτρα, δυναμικότητας 103 ατόμων (σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του) στο Άλσος Γηροκομείου, Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ