Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο μας ο κ. Σπύρος Σταθόπουλος, ως εκπρόσωπος της Τριμελούς Επιτροπής του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ.  Δυτικής Ελλάδας και κατέθεσε χρηματικό ποσό υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος, ποσό που συγκέντρωσαν τα μέλη του Συλλόγου κατά την εκδρομή τους στην Λευκάδα την 2η Ιουλίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό του Κέντρου μας, τους ευχαριστούν από καρδιάς.