ΛΕΣΧΗ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΛΕΣΧΗ

Το τμήμα υποστήριξης στοχεύει:

 

Στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στην ομαλή προσαρμογή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ενθάρρυνση στην αυτονόμηση, στη δημιουργική απασχόληση-ψυχαγωγία.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Κέντρο μας λειτουργεί Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με Αναπηρίες. Το ΚΕΚ ΜΈΡΙΜΝΑ υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια των ΠΕΠ.

 

Ειδικότερα το Μάρτιο του 2015 ολοκληρώθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης 33 νέων με Νοητική Υστέρηση σε 3 τομείς, της Κηπουρικής-Ανθοκομίας, της βιβλιοδεσίας και της Ξυλουργικής. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Αξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1 : Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ενταξης Ατόμων με Αναπηρίες & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

 

Το Πρόγραμμα ΕΚΟ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και οι 33 Νέοι με Ν.Υ. που καταρτίστηκαν, έφυγαν με τις καλύτερες εμπειρίες και γνώση από την συμμετοχή τους σε αυτό.