Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

                                            Πάτρα, 04/10/2019

       Αρ. πρωτ .:  1255

 

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

 

  Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΜΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

Α.Ι.

16058903135

62

2

Ε.Α.

21037601875

60