Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr

                                             Πάτρα, 30/09/2023

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

Α.Ι.

16058903135

90

2

Α.Σ.

0119303279

90

3

Φ.Σ.

29128502480

89

4

Μ.Δ.

09127903939

67

5

Μ.Κ.

16107704971

67

6

Ζ.Η.

26039003368

65

7

Κ.Γ.

12037604670

35

         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                             O Γραμματέας

               Ανδρέας Δημητρακόπουλος                               Νικόλαος Μαρκάτος