ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στο Θεραπευτήριο στεγάζονται δυο κλειστές εξοπλισμένες αίθουσες γυμναστικής και ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Στους χώρους αυτούς διεξάγεται ένα σύνολο γυμναστικών δραστηριοτήτων με σκοπό να προάγουν την ανάπτυξη και βελτίωση φυσικών και κινητικών δεξιοτήτων.

 

Συγχρόνως η ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων ενισχύει τις κοινωνικές αρετές της συνεργασίας , της ομαδικότητας, της αυτοπειθαρχίας, της υπευθυνότητας και της επικοινωνίας. Στα πλαίσια της προώθηση της υγείας και της ευεξίας λειτουργεί τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών και ενασχόληση με το άθλημα της ποδηλασίας.

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μια ευχάριστη νότα λοιπόν στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών, έρχεται να δώσει με την σειρά της και η Μουσική και ποιο συγκεκριμένα το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής.

 

Πατέρας της μουσικοκινητικής αγωγής υπήρξε ο Carl Orff, ο οποίος είχε μοναδικό στόχο να ενώσει σε μια τις τρεις βασικές έννοιες της μουσικής: το ρυθμό, τον λόγο και την κίνηση, σεβόμενος πάντοτε τη ελεύθερη έκφραση και πρωτοβουλία.

 

Η «Ένωση» αυτή, βρίσκει έδαφος στα παιδιά, τα οποία πέτυχαν μέσα από την καθημερινή τους δραστηριότητα, το τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι γύρω από την έννοια Μουσική, δημιουργήθηκαν πολλοί και δημιουργικοί διέξοδοι, τα εβδομαδιαία μας μαθήματα.

 

 • Στα μαθήματα αυτά θα ασχοληθώ με τα παρακάτω:
 • Γνωριμία με την έννοια της μουσικής και τις νότες.
 • Εκμάθηση τραγουδιών (που ακολουθεί την θεματική ενότητα που επεξεργάζεται το σχολείο κάθε εποχή) και δραματοποίηση τους.
 • Γνωριμία και εξάσκηση με τα μουσικά όργανα του σχολείου και την έννοια του ρυθμού.
 • Κατασκευές μουσικών οργάνων με «άχρηστα υλικά».
 • Μουσική και ζωγραφική: Το παιδί ζωγραφίζει επηρεασμένο από μουσικά ερεθίσματα που του δίνονται .
 • Μαθαίνουμε το σώμα μας να υπακούει στα ερεθίσματα που δέχεται από την μουσική μέσα από ελεύθερη και συντονισμένη κίνηση.
 • Μουσικά παιχνίδια: Ακοής, Συγκέντρωσης, Test, Προσέγγισης και Παρουσίασης, Επικοινωνίας, Εμπιστοσύνης, Έκφρασης και Αυτοσχεδιασμού, Γρύφων, Διαδρομής, Κυνηγητού, Αντίδρασης, Συνεργασίας, Με την χρήση διαφόρων αντικειμένων.
 • Σύνθεση του δικού μας τραγουδιού και συγγραφή του δικού μας μουσικού παραμυθιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το εργαστήριο Πληροφορικής δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή κατάλληλης αγωγής και εκμάθησης, ώστε να προαχθεί ομαλά η διαδικασία κοινωνικής ένταξης των εκπαιδευομένων στην καθημερινή ζωή.

 

Οι εκπαιδευτές δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο συγχρόνως με την εκπαίδευση παρέχει δυνατότητες ψυχαγωγίας & ενδιαφέροντος.

 

Για τη πραγματοποίηση των παραπάνω, χρησιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευομένους στα εξής:

 

 • Να συλλέγουν δεδομένα μέσω των αισθήσεων (παρατήρηση αντικειμένου), των λειτουργιών της νόησης (μάθηση) και της μνήμης (αναγνώριση, ανάκληση).
 • Να οργανώνουν τη σκέψη τους, προβαίνοντας σε συσχετισμούς στοιχείων μέσα από τη σύγκριση, τη κατηγοριοποίηση, τη διάταξη και την ιεράρχηση τους, διαμορφώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, πληροφοριακό υλικό.
 • Να προσεγγίζουν διερευνητικά τη γνώση, να ανακαλύπτουν, να δοκιμάζουν και να μαθαίνουν παίζοντας.
 • Να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.
 • Να μειωθεί η απόσπαση της προσοχής τους.
 • Να συντονίζουν καλύτερα τις οπτικοακουστικές, νοητικές και κινητικές τους ενέργειες.
 • Να μπορούν με ευκολία να τηρούν κανόνες.
 • Να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή και με τους συνεκπαιδευμένους τους.
 • Να εξασκούν την μνήμη τους.
 • Να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους.
 • Να ενδυναμώνουν την ορθή τους σκέψη μέσα από την άντληση έγκυρων πληροφοριών.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ