ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                                                                

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

EMail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimnapatras.gr 

Πάτρα, 20/7/2018

Αρ. πρωτ.  1053

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για επισκευή στέγης Ξενώνα από οπλισμένο σκυρόδεμα με κάλυψη από κεραμίδια)

 

Το  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» με έδρα το Άλσος Γηροκομείο Πατρών, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την επισκευή της στέγης του κτιρίου του Ξενώνα από οπλισμένο σκυρόδεμα με κάλυψη από κεραμίδια και συναφείς εργασίες, προϋπολογισμού 29.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Παρασκευή 03/08/2018 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Κέντρου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα εξής τηλέφωνα:2610-272988 & 2610-221946 (εσωτ. 3), κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                Ο Γραμματέας

      Γεωργία  Κοκκίνου           Θεοφάνης Μαγιώνος