Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», μετά από την επιθεώρηση της εταιρείας TÜV AUSTRIA HELLAS την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, απέκτησε την πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για το πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας, κοινωνικής πρόνοιας, αποκατάστασης και ένταξης σε άτομα με Νοητική Υστέρηση – Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με ίδια μέσα», με Αριθμό Πιστοποίησης 0117386064671.

            Το συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης ΕΝ ISO 9001:2015 διασφαλίζει κατα τον πλέον έγκυρο τρόπο το υψηλό επίπεδο διεργασιών, διαδικασιών και της εν γένει παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Κέντρου και τις οικογένειές τους.

Η επιθεώρηση, ισχύος τριών ετών, ήταν ευγενική χορηγία της εταιρείας TÜV AUSTRIA HELLAS, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Το ένθερμο ενδιαφέρον τους μας συγκίνησε βαθύτατα και αποτελεί εκδήλωση της έμπρακτης συμπαράστασής τους προς την ευπαθή ομάδα των νέων με Νοητική Υστέρηση που εκπροσωπεί το Κέντρο μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το σύνολο του προσωπικού που συνεργάστηκε αρμονικά καθώς και τον Σύμβουλο της Εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κ. Ανδρέα Κλαουδάτο για τη άριστη συνεργασία που επέδειξαν.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο