ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

        Η Ελληνική ομάδα του TEC-MED, παρευρέθηκε στην Ρώμη για να συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου International workshop, με θέμα τα κύρια επιτεύγματα του έργου...

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TEC-MED, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση για το πιλοτικό μέρος του Έργου στο τμήμα της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του τμήματος...

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης. Στην παρούσα προκήρυξη καλούνται να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ                                               Πάτρα, 7/9/2022   Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ...

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», προκειμένου να στελεχώσει τις Δομές  του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων...

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»   Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση  «Η...

Στο πλαίσιο της εφαρμογής  του Πιλοτικού Σχεδίου  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TecMed, τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι φροντιστές τους ενημερώνονται για τα κύρια και...