ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

      ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr                                              Πάτρα, 30/09/2023 Οριστικός Πίνακας...

  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr                                             Πάτρα, 26/09/2023   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ...

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ» Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ...

        Η Ελληνική ομάδα του TEC-MED, παρευρέθηκε στην Ρώμη για να συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου International workshop, με θέμα τα κύρια επιτεύγματα του έργου...

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TEC-MED, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση για το πιλοτικό μέρος του Έργου στο τμήμα της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του τμήματος...

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης. Στην παρούσα προκήρυξη καλούνται να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ                                               Πάτρα, 7/9/2022   Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ...