ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έχουν συντονιστεί, διεκπεραιωθεί και συνεχίζουν έως και σήμερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ). Τα ΚΔΑΠμεΑ λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ενώ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος....

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση,...

Η εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες», ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2015. Η συνολική διάρκεια της δράσης είναι 250 ώρες ανά θεματική ενότητα. Οι εκπαιδευτές – γυμναστής και λογοθεραπευτής (Ε.Σ.Α.μεΑ)...

Το Πρόγραμμα Άθλησης Για Όλους (ΠΑγΟ) υλοποιείται την περίοδο 2014 – 2015, έως πιο συγκεκριμένα 31/07/2015. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ποδηλασίας απασχολείται στο χώρο του Κέντρου ένας πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, για ένα 3ωρο. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία....