ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Εργοθεραπευτή, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, από 01/09/16 έως 31/07/17. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ‘ΜΕΡΙΜΝΑ’, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι και την Παρασκευή 29 / 07 / 2016  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09 : 00 – 14 : 00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο