ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

                                                                                                 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

EMail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimnapatras.gr

Πάτρα, 19/7/2018

Αρ. πρωτ. 1041

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 

Το  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» με έδρα το Άλσος Γηροκομείο Πατρών  ζητά  να προσλάβει ηλεκτρολόγο με Άδεια ανάλογη της απαίτησης για δυναμικότητα μέχρι 50 κιλοβάτ ,  με σύμβαση έργου διάρκειας τριών (3) μηνών, προκειμένου να βελτιωθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα κτήρια του Κέντρου .

Οι απαιτούμενες προς εκτέλεση εργασίες απορρέουν από την Τεχνική περιγραφή της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης,  που έχει συνταχθεί από Μηχανολόγο Μηχανικό, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς και η οποία είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη προσφορά.

Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση των εργασιών υλικά θα βαρύνουν το Κέντρο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 3η Αυγούστου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα:

2610-272988 & 2610-221946 κα Λαμπρινή Κωλέτση

Ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.00

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος              Ο Γραμματέας

Γεωργία  Κοκκίνου             Θεοφάνης Μαγιώνος