ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση δύο θέσεων   Εργοθεραπευτή (Πτυχίο Τ.Ε.Ι.), μερικής απασχόλησης,  με Σύμβαση Έργου ή Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας ως εξής:

  1. Τετράωρη, καθημερινή, πρωινή απασχόληση και
  2. Τετράωρη απογευματινή απασχόληση δυο ημέρες εβδομαδιαίως, απογευματινή βάρδια

Διάρκεια σύμβασης: έως 26 Ιουλίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ‘ΜΕΡΙΜΝΑ’, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι και την  20η Νοεμβρίου 2018, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09 : 00 – 15 : 00.

Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                              Θεοφάνης Μαγιώνος