ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 – 2610221946

FAX:  2610270636

 

Πάτρα,  8/2/2017

Αριθμός πρωτ. 229

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης Λογιστή, με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών.

Απαιτούμενα προσόντα με δικαιολογητικά:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με σπουδές στην Λογιστική.
  2. Κάτοχος αδείας Α’ τάξης.
  3. Γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση Τομεακών προγραμμάτων (Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ.) καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  4. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  5. Καλή γνώση της Εργατικής Νομοθεσίας.
  6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει εξειδίκευση σε οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ).
  7. Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής της εταιρείας Epsilon-Net
  8. Γνώσεις και εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Της πρόσληψης  θα προηγηθεί συνέντευξη.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών από Δευτέρα 13 / 02 / 17 μέχρι και την Τετάρτη 22 / 02 / 2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09 : 00 – 14 : 00. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο