Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

φωτογραφία από το εργαστήρι κηπουρικής

Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν για τις ανάγκες και τους τρόπους συντήρησης φυτών, για τα λιπάσματα και τα φάρμακα στη θρέψη και φυτοπροστασία. Μαθαίνουν, επίσης, για τα είδη φυτών, την καλλιέργεια στο λαχανόκηπο και την εγκατάσταση – συντήρηση χλοοτάπητα.

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και στη συντήρηση διακοσμητικού φράχτη (μπορντούρα).

gardening-workshop-05     gardening-workshop-04     gardening-workshop-02