ΚΔΑΠ – μεΑ

ΚΔΑΠ – μεΑ

Έχουν συντονιστεί, διεκπεραιωθεί και συνεχίζουν έως και σήμερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ). Τα ΚΔΑΠμεΑ λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ενώ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Στο Θ.Π.Κ «Η Μέριμνα», λειτουργούν: τα «ΚΔΑΠμεΑ Θ.Π.Κ. Η Μέριμνα» και «ΚΔΑΠμεΑ Χρυσοβιτσάνου» σε πρωινή (07:00 – 15:00) και απογευματινή (13:00 – 21:00) βάρδια.

Στα ΚΔΑΠμεΑ παρέχονται ψυχαγωγικές, υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση, η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, η στήριξη-συμβουλευτική ατόμων και των οικογενειών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξόδους και εκδρομές, εκθέσεις και παζάρια με δημιουργίες των ΑμεΑ και άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

 

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προσφέρει σημαντική βοήθεια για την λειτουργία του Κέντρου και συντελεί στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα που εξυπηρετούνται.