Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018

Το Θ.Π.Κ. «Η Μέριμνα» θα συμμετάσχει και φέτος στην υλοποίηση του προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»  έτους 2017-2018, διαθέτοντας 50 θέσεις σε δύο βάρδιες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο μας για τυχόν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  2610 272988, 2610 221946.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 9/6/2017.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.