Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018

Το Θ.Π.Κ. “Η Μέριμνα” θα συμμετάσχει και φέτος στην υλοποίηση του προγράμματος  “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”  έτους 2017-2018, διαθέτοντας 50 θέσεις σε δύο βάρδιες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο μας για τυχόν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  2610 272988, 2610 221946.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 9/6/2017.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.