Συνεχίζεται και φέτος η υλοποίηση του υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΣΤΗ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Συνεχίζεται και φέτος η υλοποίηση του υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΣΤΗ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

EMail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimnapatras.gr     

                                           Πάτρα, 03/10/2019

                                                                                                                Αρ.πρωτ .:  1250

 

 

Συνεχίζεται και για την νέα εκπαιδευτική χρονιά η υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» που υλοποιείται από το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται  από 12/12/2016 έως 30/11/2019 και ήδη έχει εγκριθεί η παράτασή του για τρία επιπλέον έτη. Ο προϋπολογισμός της πράξης για την πρώτη τριετία, η οποία και ολοκληρώνεται στο τέλος του Νοεμβρίου, είναι 396.000,00 €.

Το Υποέργο έχει ως αντικείμενο, την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, σε 15 ωφελούμενους/ες. Για την επίτευξη των ανωτέρω, διενεργήθηκε η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατόπιν της οποίας, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 15 ωφελούμενοι με κύρια διάγνωση Νοητική Υστέρηση. Εξ αυτών , 8  άντρες και 7 γυναίκες.

Για την υλοποίησή του απασχολείται το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό με τις κάτωθι ειδικότητες :   Ιατρός – Ψυχίατρος, Κοινωνική λειτουργός, Ψυχολόγος, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Γυμναστής, Νοσηλευτής βοηθός, μεταφορέας ασθενών, Οδηγός, Συνοδός, Διοικητικό-Βοηθητικό προσωπικό, και επιπλέον υποστηρικτικές ειδικότητες, όπως εκπαίδευση σε Η/Υ, μουσικοκινητική αγωγή, κλπ.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και η παρακολούθηση της προόδου των ωφελούμενων, βασίστηκε αρχικά στην ατομική αξιολόγηση και στην μετέπειτα δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες/ ικανότητες του ατόμου, στα ενδιαφέροντά του και στις προτιμήσεις του.

Για κάθε ωφελούμενο, η Διεπιστημονική Ομάδα, κατάρτισε εξατομικευμένο πρόγραμμα, στο οποίο καταγράφηκε η κατάσταση της υγείας και της λειτουργικότητάς του, οι δυνατότητες και ανάγκες του και εκπονήθηκαν οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, σε συνεργασία με τους ίδιους τους ωφελούμενους και τους γονείς τους.

Οι δράσεις και υπηρεσίες του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας βασίζονται στον  Κοινωνικό, Υποστηρικτικό, Εκπαιδευτικό, Ψυχαγωγικό και Δημιουργικό τομέα.

Με στόχο μια αποτελεσματική πολιτική ένταξης, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του ΘΠΚ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί  και συμμετέχει  σε πληθώρα δράσεων που περιλαμβάνουν εξόδους στην πόλη, εκδρομές, επισκέψεις από και σε σχολεία και λοιπούς φορείς του χώρου μας, επισκέψεις σε θέατρα / κινηματογράφο, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και ψυχαγωγικές δράσεις / εκδηλώσεις.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.                          O Γενικός Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                              Θεοφάνης Μαγιώνος