Συνεχίζεται και φέτος το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του ΚΔΑΠμεΑ ΣΤΗ “ΜΕΡΙΜΝΑ”

Συνεχίζεται και φέτος το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του ΚΔΑΠμεΑ ΣΤΗ “ΜΕΡΙΜΝΑ”

Πάτρα, 24/9/2019

Αρ. πρωτ. 1205

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στις δομές ΚΔΑΠμεΑ στα πλαίσια της Δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020».

Στο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) συμμετέχουν άτομα με νοητική υστέρηση,  κινητική και συνοδές αναπηρίες τα οποία προέρχονται από τον Δήμο Πατρέων και όμορους Δήμους. Απευθύνεται σε μητέρες και δικαστικούς συμπαραστάτες  ατόμων με αναπηρία.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα στάδια υλοποίησης (μετακίνηση ωφελουμένων, σίτιση,  δημιουργική απασχόληση,  ψυχαγωγία κλπ). Λειτουργεί  πέντε εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο εκτός των επισήμων εορτών και αργιών, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Το Θ.Π.Κ. “Η ΜΕΡΙΜΝΑ” διαθέτει άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό για την λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  έχουν τεθεί  από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Φιλοδοξία μας είναι η υπηρεσία ΚΔΑΠμεΑ να αποτελέσει την συνέχεια  μιας πραγματικά ποιοτικής προσφοράς προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες

Η εν λόγω δράση υλοποιείται μετά από σχετική Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και δια βίου μάθησης»  και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                Θεοφάνης Μαγιώνος