ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Κ.Δ.Η.Φ.

Στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ατόμων με νοητική υστέρηση «Η Μέριμνα» λειτουργεί «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία», δυναμικότητας 50 ατόμων, ενώ επίκειται η επέκτασή του σε 100 άτομα. Στόχος είναι η φροντίδα των ωφελουμένων, η δημιουργική τους απασχόληση και εργασία στο Κέντρο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η διεύρυνση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και η διατήρηση της ψυχικής τους ισορροπίας.

 

Η λειτουργία του Κέντρου θα είναι 16 ώρες ημερησίως, από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

ΞΕΝΩΝΑΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Στο Κέντρο λειτουργεί Ξενώνας (Οικοτροφείο) από Δευτέρα έως Παρασκευή μεσημέρι, με δυνατότητα φιλοξενίας 40 ατόμων, από διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας επί 24ώρου βάσεως.

 

Στον Ξενώνα εκτός των κυρίως παροχών (ύπνος, σίτιση και υγιεινή), παρέχονται και απογευματινά ψυχαγωγικά – εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως: αθλητικές δραστηριότητες, κατασκευές-χειροτεχνίες, απογευματινές έξοδοι, προβολή ταινιών βίντεο, εκδρομές και οργάνωση εκδηλώσεων/εορτών για τους εκπαιδευόμενους.