2ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

2ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

 

 

 

Το Κέντρο μας συμμετείχε στις 9,10 και 11 Σεπτεμβρίου 2022,

στο «2o Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας»,

το οποίο διεξήχθη στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων Πατρών.