4ο και τελευταίο Διεθνές Workshop του TEC-MED

4ο και τελευταίο Διεθνές Workshop του TEC-MED

 

 

 

 

Η Ελληνική ομάδα του TEC-MED, παρευρέθηκε στην Ρώμη για να συμμετάσχει ενεργά
στην διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου International workshop,
με θέμα τα κύρια επιτεύγματα του έργου TEC-MED για τους ανθρώπους της 3ης ηλικίας.

Ήταν μια όμορφη εμπειρία και μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε την δουλειά μας
το τελευταίο έτος της εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου δράσης του Προγράμματος.