Νοέμβριος 2015

Έχουν συντονιστεί, διεκπεραιωθεί και συνεχίζουν έως και σήμερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ). Τα ΚΔΑΠμεΑ λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την...

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά...

Η εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες», ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις...

Το Πρόγραμμα Άθλησης Για Όλους (ΠΑγΟ) υλοποιείται την περίοδο 2014 – 2015, έως πιο συγκεκριμένα 31/07/2015. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ποδηλασίας απασχολείται στο χώρο του...

[caption id="attachment_738" align="alignleft" width="300"] Από δεξιά διακρίνονται οι Δ/ντες Καταστημάτων Alpha Bank Πάτρας κ. Κάντζαρης και κ. Δεστούνης, η Διευθύντρια του Θ.Π.Κ. ¨Η ΜΕΡΙΜΝΑ¨ κα...