Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου https://merimna-patras.gr ανήκει στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» (εφεξής «ΜΕΡΙΜΝΑ»), με έδρα το Άλσος Γηροκομείου Πατρών, το οποίο είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του.

 

Η χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «χρήστης») των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου (website) https://merimna-patras.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συνέναισή του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

 

Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη αυτού.

 

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τους διαδικτυακούς χώρους τους οποίους διατηρεί και διαχειρίζεται η ΜΕΡΙΜΝΑ, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, θα μπορεί να εισάγει, αν και εφόσον το επιθυμεί, τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά του δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Email Address) στην Φόρμα Επικοινωνίας του ιστότοπου της ΜΕΡΙΜΝΑ ώστε να έρθει σε επαφή με κάποιον αρμόδιο υπάλληλο μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΜΕΡΙΜΝΑ, διαχειρίζεται και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης, αναγράφοντας την σχετική ένδειξη προέλευσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 

Η αναδημοσίευση, η διανομή, η αναπαραγωγή ή αποθήκευση οποιουδήποτε μέρους περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, για εμπορικούς σκοπούς ή άλλη χρήση χωρίς την συγκατάθεση του ΜΕΡΙΜΝΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για λογότυπα, επωνυμίες και εμπορικά σήματα συνεργαζόμενων φορέων και χορηγών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics. Είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB.

 

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που πραγματοποιείται από το ΜΕΡΙΜΝΑ ως ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου του και υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

 

Το ΜΕΡΙΜΝΑ, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (στα αγγλικά General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018.

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ του ΜΕΡΙΜΝΑ και των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, της ανταπόκρισης σε κάθε είδους αίτημά τους, της ενημέρωσης και πληροφόρησής τους για τα προγράμματα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΜΕΡΙΜΝΑ.

 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 4), ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής και υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»). Το ΜΕΡΙΜΝΑ συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης Φόρμας Επικοινωνίας.

 

Κάθε υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρεί επίσης όλα τα προβλεπόμενα από ΓΚΠΔ δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του ώστε να είναι ακριβή, γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από το ΜΕΡΙΜΝΑ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTER

Η ΜΕΡΙΜΝΑ μέσω του διαδικτυακού της τόπου χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω της ειδικής διαδικασίας εγγραφής, για την διαφήμιση των υπηρεσιών της. Διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η εταιρεία και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Η ΜΕΡΙΜΝΑ παρέχει στους παραλήπτες της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας παραλήπτης επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των εγγεγραμμένων της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΡΙΜΝΑ και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.