Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου Πατρέων κου Πελετίδη
για τον ορισμό τριών εκπροσώπων της Εποπτεύουσας Αρχής στο Θ.Π.Κ. Η ΜΕΡΙΜΝΑ,
ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, η νέα σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεωργία Κοκκίνου

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Ξυλιάς

Γενικός Γραμματέας: Θεοφάνης Μαγιώνος

Ταμίας: Ανδρέας Δημητρακόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Αγγελακόπουλος

Παναγιώτης Σουλελές

Αντώνιος Ταβουλάρης