Απάντηση Διοικητικού Συμβουλίου σε «Καταγγελία -Ερωτηματικά για την οικονομική διαχείριση της Μέριμνας Πάτρας» των κ.κ. Π. Σουλελέ και Α. Ταβουλάρη

Απάντηση Διοικητικού Συμβουλίου σε «Καταγγελία -Ερωτηματικά για την οικονομική διαχείριση της Μέριμνας Πάτρας» των κ.κ. Π. Σουλελέ και Α. Ταβουλάρη

 

Πάτρα, 21/11/2019

 Αρ.πρωτ .: 1503

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύτηκε κείμενο των δύο διορισμένων μελών από τον Δήμαρχο Πατρέων, κον Παναγιώτη Σουλελέ και κον Αντώνη Ταβουλάρη στις 18/11/2019 και 19/11/2019 υπό τον τίτλο «Παρέμβαση του Παναγιώτη Σουλελέ και του Αντώνη Ταβουλάρη για το Μέριμνα», το οποίο βρίθει ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών. Σε ένα παραλήρημα υποκρισίας και ιταμής συμπεριφοράς, τα διορισθέντα από τον Δήμαρχο Πατρέων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σουλελές και Ταβουλάρης, επιχειρούν να βλάψουν την θετική εικόνα που έχει η κοινωνία της Πάτρας για το Θεραπευτικό  Παιδαγωγικό  Κέντρο  Πατρών  Ατόμων  με  Νοητική  Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»,  με μοναδικό στόχο να εμφανισθούν ως δήθεν τιμητές της «καθαρότητας» και δήθεν προστάτες των συμφερόντων των εργαζομένων.

Αναγκαζόμαστε να αναφέρουμε δημοσίως, γεγονότα που γνωρίζουν οι καταγγέλλοντες και σκοπίμως διαστρεβλώνουν, αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Το ποσό που δαπανήθηκε για προμήθειες υλικών για την εκτέλεση εργασιών – επισκευών, ανάπλασης κ.λ.π. σε κτίρια και χώρους του Κέντρου, ανέρχεται συνολικά σε 5.846,59 ευρώ. Για την πληρωμή του εκδόθηκαν 34 τιμολόγια, στο διάστημα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019. Τα υλικά αγοράστηκαν από εγκεκριμένους προμηθευτές του Κέντρου, οι οποίοι κατά καιρούς ελέγχονται και η αγορά τους γίνεται με ενέργειες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κέντρου και παρακολούθηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από το σύνολο των 34 συναλλαγών, μόνο τέσσερις υπερβαίνουν το ποσό των 500,00 ευρώ και συγκεκριμένα αφορούν ποσά 666,91 ευρώ, 549,15 ευρώ, 505,70 ευρώ και 502,209 ευρώ. Οι  περισσότερες  από  τις υπόλοιπες συναλλαγές αφορούν ποσά 20,00 – 200,00 ευρώ, ενώ  αρκετές  είναι  για  ακόμα  μικρότερα  ποσά.

Όλα τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν: α) για την διαμόρφωση της αίθουσας αυτισμού και του εξωτερικού χώρου αυτής για την ανάπαυση των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του διαλείμματος, β) για επισκευές στο οικοτροφείο, γ) για την κατασκευή χαγιατιού με καθιστικό για την ανάπαυση των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του διαλείμματος, δ) για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και για μικροεπισκευές «μερεμέτια» σε πόρτες, παντζούρια κ.λ.π. των κτιρίων και χώρων του Κέντρου.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι όλες οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν, χωρίς οποιοδήποτε κόστος για το Κέντρο, από τον έμμισθο τεχνικό μας και από άτομα που προσφέρθηκαν εθελοντικά και αφιλοκερδώς. Τέλος, για την κατασκευή του έργου «τσιμεντόστρωση δρομίσκου» που είναι αναγκαίο για την προσβασιμότητα δημιουργίας νέου εργαστηρίου με χορηγία, έχει συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη,  έχουν εξευρεθεί χορηγοί (εργασία τσιμέντο), ενώ η δαπάνη για τα υπόλοιπα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου υλικά εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.

Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουν οι κ.κ. Σουλελές και Ταβουλάρης, όμως στην προσπάθειά τους να υπάρξουν «πολιτικά» και να δικαιολογούν την παρουσία τους στην διοίκηση, αφού ουσιαστικό ρόλο αδυνατούν να επιτελέσουν, δεν διστάζουν να ψεύδονται.

Αναφορικά με την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο Κέντρο, τηρούνται με αυστηρή ιερότητα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου. Τα τελευταία δύο έτη, οι διορισμένοι από τον Δήμαρχο Πατρέων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σκοπίμως απέχουν από την προβλεπόμενη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων και δεν ορίζουν μέλος στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Ενώ λοιπόν στοχευμένα έχουν επιλέξει να μην μετέχουν στις κρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού, στην συνέχεια, εμφανίζονται ως κριτές και κυρίως επικριτές των επιλογών της επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό έχουν την δυνατότητα να παίζουν τα πολιτικά παιγνίδια στα οποία αρέσκονται εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των υποψηφίων για εργασία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται γίνεται με βάση τα εγγράφως αποδεικνυόμενα προσόντα και την προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η πρόσφατη – τελευταία διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς πρόσληψη για τις θέσεις εργασίας που είχαν προκηρυχθεί, έγινε με την συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) !!!!! υποψηφίων και είχε διάρκεια δέκα πέντε (15)  ημερών. Φυσικά και σ’ αυτήν την διαδικασία τα «εύθικτα» διορισμένα μέλη από τον Δήμαρχο Πατρέων απουσίαζαν, γιατί όπως κυνικά δήλωσαν τον Αύγουστο κάνουν διακοπές !!!!! Όμως το Κέντρο χρειάζεται προσωπικό για να λειτουργήσει και οι διαδικασίες επιλογής γίνονται αναγκαστικά τον μήνα Αύγουστο, δυστυχώς για τα υπόλοιπα μέλη, ευτυχώς για τους εκπροσώπους του Δήμου. Τέλος θα πρέπει να θυμίσουμε στα διοριζόμενα από τον Δήμαρχο Πατρέων μέλη του Δ.Σ., σε ποια άτομα απευθύνονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο. Φαίνεται δεν το έχουν κατανοήσει. Εμείς πλην της επαγγελματικής κατάρτισης των προσλαμβανόμενων συνεργατών μας , δεν ζητάμε περαιτέρω πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, ούτε άλλες δηλώσεις. Κατά συνέπεια στην επιλογή προσωπικού δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες, όπως θα επιθυμούσαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του στις 15.02.2018 και 10.06.2019 έχει αποφασίσει ομόφωνα και τις δύο φορές, την ανάθεση υποθέσεων και την εκπροσώπηση του Κέντρου, σε συγκεκριμένο δικηγόρο που είναι εξειδικευμένος σε εργατικές υποθέσεις. Με τις ίδιες αποφάσεις έχουν εγκριθεί ομόφωνα και οι αμοιβές του.

Τελικά :

Την τελευταία πενταετία, επί θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο των γονέων των εκπαιδευομένων, ο κοινωνικός χαρακτήρας του Κέντρου και οι σκοποί του επιτελούνται στο έπακρο. Μη προς τούτο  δεχόμενα  αμφισβήτηση  είναι  τα  ακόλουθα  επιτεύγματα : δημιουργία  νέων  δομών, αύξηση  εκπαιδευομένων  ατόμων, αύξηση  εργαζόμενου  προσωπικού  από  28  σε  62  άτομα, εμπρόθεσμη  πληρωμή μισθών  εργαζόμενου  προσωπικού  και  οικονομικών  υποχρεώσεων  του  Κέντρου, αγορά  τριών  (3)  καινούριων  λεωφορείων  για  την  κάλυψη  μεταφοράς  των  εκπαιδευομένων  του  Κέντρου, δημιουργία  νέων  εργαστηρίων, ανάπλαση  προαύλιου  χώρου  ώστε  να  είναι  ευχάριστος  και  λειτουργικός  για  τα  εκπαιδευόμενα  άτομα, δημιουργία  νέου  κτιρίου μέσω  προγράμματος  ΕΣΠΑ  με  δυνατότητα  φιλοξενίας  50  πλέον  εκπαιδευομένων  ατόμων, δύο  στέγες  υποστηριζόμενης  διαβίωσης  για  14  παιδιά και άλλα πολλά.

Το ποιος στηρίζει τους εργαζόμενους αποδείχθηκε έμπρακτα τα τελευταία χρόνια, όταν η Διοίκηση αποφάσισε να μην εφαρμόσει τους μνημονιακούς νόμους και να μην επέμβει στους μισθούς των εργαζομένων, σεβόμενη τον ρόλο που επιτελούν στο Κέντρο. Οι  απολαβές  των  εργαζομένων  στο  Κέντρο δεν  μειώθηκαν, γεγονός  το  οποίο  <<ξεχνούν>>  πάντα  να  αναφέρουν. Τα υπόλοιπα είναι για ανέξοδη πολιτική κατανάλωση.

Αντίθετα  τα  τελευταία  2,5  έτη, τα  διοριζόμενα μέλη του ΔΣ  από  τον  Δήμαρχο Πατρέων  ,  προκειμένου  να  αποφύγουν  μη  αρεστά    σ’ αυτούς  θέματα  που  εισάγονται  προς  συζήτηση  στις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.  του  Κέντρου, συστηματικά  και  μεθοδευμένα  με  αήθεις   ενέργειες(αποχωρήσεις-εσκεμμένες απουσίες), δημιουργούν  προβλήματα  στη  σύγκληση  του  σώματος  και  δυναμιτίζουν  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.  του  Κέντρου, με  απώτερο  σκοπό  να  καταστήσουν  ουσιαστικά  ανενεργό  το  Δ.Σ.  ώστε  να  μην  δύναται  να  επιτελέσει  το  έργο  του.

Το  ποιος  παράγει  έργο, ποιος  δίνει  το  παρόν, εργάζεται, μοχθεί  και  ενδιαφέρεται  για  το  Κέντρο, την  <<εικόνα>>  του  στην  πόλη, την  κατάσταση  και  το  μέλλον  του,  είναι  γνωστό  στην  κοινωνία  των  Πατρών. Οι διορισμένοι από τον Δήμαρχο Πατρέων, είναι μονίμως  απόντες  (αδιάψευστο  στοιχείο  οι πολλαπλές απουσίες  τους  κατά τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.) και η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί με  τέτοιου  είδους  ρυπαρογραφήματα.

Στον 21ο αιώνα, όταν απευθύνεσαι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη διοίκηση και αναρτάς δημόσια την θέση  << …  δεν  θα  ανεχθούμε  και  δεν  θα  αποδεχθούμε  τις  αποφάσεις  της  πλειοψηφίας  του  Δ.Σ.  …. >> έχεις κατατάξει τον εαυτό σου, σε μία άλλη εποχή και σε έναν άλλο καθεστώς.

Η Μέριμνα, δεν είναι τοπίο για οποιουδήποτε είδους παιχνίδια.
Ας αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ