Επίσκεψη σε εκπαιδευτική έκθεση για την Εποχή των Παγετώνων

Επίσκεψη σε εκπαιδευτική έκθεση για την Εποχή των Παγετώνων

Ομάδα εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στα προγράμματα ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔΗΦ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την Τετάρτη 27/3/2019, επισκέφθηκαν την Πατραϊκή Οινοποιία,
όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτική έκθεση για τα ζώα και τους ανθρώπους
της Εποχής των Παγετώνων.