Εκπαιδευτική Διαδικασία στην Ελλάδα και η Αναλυτική Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Σχεδίου

Εκπαιδευτική Διαδικασία στην Ελλάδα και η Αναλυτική Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Σχεδίου

Για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TecMed, υπάρχει διαθέσιμη η Εκπαιδευτική Διαδικασία στην Ελλάδα και η Αναλυτική Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Σχεδίου.

Μπορείτε να διαβάσετε το αρχείο στην Ελληνική Γλώσσα ΕΔΩ

You can find the document in English HERE