Επίσκεψη Περιφερειάρχη & Αντιπεριφερειάρχη στο νέο κτίριο της «Μέριμνας» στο Μπεγουλάκι.

Επίσκεψη Περιφερειάρχη & Αντιπεριφερειάρχη στο νέο κτίριο της «Μέριμνας» στο Μπεγουλάκι.

Επίσκεψη Περιφερειάρχη,κου Φαρμάκη Νεκτάριου
&
Αντιπεριφερειάρχη, κου Μπονάνου Χαράλαμπου

στο νέο κτίριο της «Μέριμνας» στο Μπεγουλάκι.

Πηγή: Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ » , Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020