Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Πρόγραμμα TEC-MED

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Πρόγραμμα TEC-MED

Στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα οφέλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TEC-MED  το οποίο υλοποιεί το Κέντρο μας και απευθύνεται στους Ηλικιωμένους και τους Φροντιστές τους.