Ηλικιωμένα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Ηλικιωμένα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

                                                     

 

Ηλικιωμένα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι επιτακτική ανάγκη η
κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων και δη των πληθυσμιακών
αυτών ομάδων οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Η καθημερινότητα των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ έχει αλλάξει δραστικά.
Η Επιδημία του COVID-19 εμφανίζεται ως σοβαρή ψυχοπιεστική συνθήκη
αφενός για την Τρίτη Ηλικία και αφετέρου για τα άτομα με αναπηρίες.
H επιδημία ανατρέπει την κανονικότητα των ηλικιωμένων
επηρεάζοντας άμεσα την φροντίδα τους και την κοινωνική τους  ενσωμάτωση.
Επιπροσθέτως, τα Άτομα με Αναπηρία, ήδη συχνά στο περιθώριο της κοινωνίας,
διακατέχονται με φόβο λόγω του πιθανού κλείσιμου των δομών και υπηρεσιών
αλλά και της πιθανότητας νόσησης ή ακόμα και απώλειας των φροντιστών τους και των ιδίων.

Όταν το άτομο είναι ηλικιωμένο με αναπηρίες, τότε η κοινωνική
αποξένωση και ο φόβος αποχωρισμού είναι ακόμα πιο εμφανείς.
Η ελληνική κοινωνία δεν έχει προβλέψει ενδιάμεσες δομές
και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων ΑμεΑ (π.χ. επιβάρυνση της ψυχικής και νοητικής υγείας).
Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», σε μια προσπάθεια πρόληψης μελλοντικών προβληματικών καταστάσεων (που μπορεί να σχετίζονται με τις επιπτώσεις του κορονοϊού), και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ΑμεΑ,
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΕC MED
αναλύει και διεξάγει έρευνα σε ηλικιωμένα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους ετοιμάζοντας τη δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας τόσο για τα
ίδια τα άτομα όσο και τους οικογενειακούς φροντιστές τους.

Η υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες οικογένειες και θα διαθέτει αξιολόγηση ικανοτήτων των ηλικιωμένων ΑμεΑ και των φροντιστών τους, καθώς και follow up από γυμναστή, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο.

Επίσης, σε αυτή την πρωτοβουλία μία έμπειρη γεροντολόγος με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, έχει αναλάβει την δικτύωση με άλλες δομές και υπηρεσίες της Κοινωνίας των Πολιτών για μεγαλύτερη απήχηση και αποτελεσματικότητα της νέας υπηρεσίας.

Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα συναπόφασης των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας για ένα μεγαλύτερο όφελος των ηλικιωμένων χρηστών με αναπηρία.

Η τοπική κοινωνία αναμένει με ανυπομονησία αυτή την πρωτότυπη υπηρεσία της ΜΕΡΙΜΝΑΣ Πατρών η οποία θα υπηρετήσει ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας με αναπηρία και τους φροντιστές τους, επιτρέποντας παράλληλα τη δικτύωση τοπικών δομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Ελένη Φερεντίνου
Ψυχολόγος και Προϊσταμένη Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Project manager του Ευρωπαϊκού προγράμματος TECMED
(Ανάπτυξη ενός μοντέλου διαπολιτισμικής κοινωνικής-ηθικής περίθαλψης για εξαρτώμενο πληθυσμό σε χώρες της Μεσογείου)

Χρυσάνθη Φραντζή  
Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Υπεύθυνη επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TECMED (Ανάπτυξη ενός μοντέλου διαπολιτισμικής κοινωνικής-ηθικής περίθαλψης για εξαρτώμενο πληθυσμό σε χώρες της Μεσογείου)

Παρακάτω ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη  9 Δεκεμβρίου 2020 στο ένθετο «Λόγοι Υγείας» της Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».