Συνεντεύξεις/Αξιολογήσεις στα πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής του TEC-MED

Συνεντεύξεις/Αξιολογήσεις στα πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής του TEC-MED

 

 

 

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος TEC-MED με τη συνδρομή του Ψυχολόγου, του Φυσιοθεραπευτή και του Κοινωνικού Λειτουργού του Κέντρου μας ,που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι συνεντεύξεις – αξιολογήσεις μέσω αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων στους τελικούς δικαιούχους (ηλικιωμένους και φροντιστές) στην Δημοτική Ενότητα Αμπέλου Ακράτας.