Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

Το Διοικητικό Συμβούλιο,
οι εργαζόμενοι
&
οι εκπαιδευόμενοι
του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»
σας εύχονται
Καλή Ανάσταση
&
Καλό Πάσχα !!!