Ευχαριστήριο στην “MARS HELLAS A.E.” & την τοπική αλυσίδα super-market  «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

Ευχαριστήριο στην “MARS HELLAS A.E.” & την τοπική αλυσίδα super-market  «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

                                                                                   

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών « Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ευχαριστεί θερμά την “MARS HELLAS A.E.”  και  την τοπική αλυσίδα super-market  «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» για την ενέργειά τους να προβούν  σε Δράση προκειμένου  να ενισχύσουν το Κέντρο μας  με την προσφορά τροφίμων (ρύζι) για τις ανάγκες διατροφής των ωφελουμένων του Κέντρου.

 

Οι ενέργειες αυτές δείχνουν την κοινωνική ευαισθησία και ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειές μας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εκπαιδευομένους μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης