Η «ΜEΡΙΜΝΑ» στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της EASPD στη Βάρνα

Η «ΜEΡΙΜΝΑ» στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της EASPD στη Βάρνα

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Πάτρα, 25/6/2018

       Αρ.πρωτ .:  933

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H «MEΡΙΜΝΑ» ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EASPD ΣΤΗ ΒΑΡΝΑ

Αντιπροσωπεία επιστημονικού προσωπικού του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της EASPD* με θέμα: «Η κοινωνική οικονομία ως αποτελεσματικό πρότυπο για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την απασχόληση», που πραγματοποιήθηκε από τις 13 – 16 Ιουνίου 2018 στη πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Το Κέντρο εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του Συνεδρίου από την κα Νικολέττα Καραγιάννη, Διευθύντρια ΚΔΑΠμεΑ Β’ Βάρδιας – Ψυχολόγος και κα Αγησίλεια Νεοφύτου, Κοινωνική Λειτουργός.

Στόχος, μέσω της κοινωνικής οικονομίας, είναι η ενσωμάτωση – κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε όλο και περισσότερες κοινωνίες.

Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου επισημάνθηκε από τους ομιλητές η ανάγκη αλλαγής από το «παλιό» μοντέλο κοινωνικής οικονομίας σε ένα καινούριο. Ως παλιό μοντέλο ορίστηκε αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε κυρίως στα άτομα που απασχολούνται, δηλαδή στους ανθρώπους με αναπηρία ή δυσκολίες, ενώ το νέο μοντέλο στην ποιότητα του προϊόντος που παράγεται ή της υπηρεσίας που προσφέρεται.

Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου επισημάνθηκε το νομοθετικό πλαίσιο των χωρών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία στον εργασιακό χώρο. Διαφοροποιημένο φορολογικό σύστημα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα βοηθούσε στην σταθεροποίηση της οικονομίας, με βασικό στοιχείο τον σεβασμό στην διαφορετικότητα.

Συμπερασματικά, σημειώθηκε ότι δεδομένα από τις επιχειρηματικές κινήσεις δείχνουν ότι η ξεκάθαρη ιδιοκτησία, η υποστήριξη από τοπικές αρχές, το επιχειρηματικό πλάνο, η επιθυμία δημιουργίας και η ανάπτυξη/εκπαίδευση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες/δυσκολίες φαίνεται να οδηγούν σε οικονομικά επιτυχημένες εταιρίες/επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (EASPD)είναι ένα πανευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό δίκτυο , που ιδρύθηκε το 1996, και λειτουργεί ως ‘’ομπρέλα’’  για πάνω από 11.000 κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες ατόμων με αναπηρίες.

Το  EASPD υποστηρίζει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναπηρία, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την εξατομικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, με αναμενόμενα οφέλη όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η ΜΕΡΙΜΝΑ συμμετέχει στο EASPD από τα μέσα του 2015.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

 


 

Με τη συχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης