Οφέλη & Παροχές του Πιλοτικού Προγράμματος TECMED

Οφέλη & Παροχές του Πιλοτικού Προγράμματος TECMED

Στο πλαίσιο της εφαρμογής  του Πιλοτικού Σχεδίου  στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος TecMed, τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι φροντιστές τους ενημερώνονται για τα κύρια και δευτερεύοντα οφέλη που παρέχει το πρόγραμμα
ενώ παράλληλα καταγράφονται οι ανάγκες τους μέσα από την Ψυχομετρική τους Αξιολόγηση.

For English Version, please tap HERE