Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων ΚΔΗΦ 2020-2021

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων ΚΔΗΦ 2020-2021

   

 

                                             Πάτρα, 15/09/2020

       Αρ. πρωτ .: 702

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)
Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεωργία Κοκκίνου