Περιγραφή της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας για PP4

Περιγραφή της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας για PP4

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία για την ομάδα PP4 ολοκληρώθηκε.

Διήρκησε περίπου ένα μήνα με μια ή και δυο συνεδρίες ανά εβδομάδα.

Οι εκπαιδευτικοί πράκτορες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο TEC-MED και να εξοικειωθούν με τους στόχους, τις προοπτικές, τα αναμενόμενα επιτεύγματα και την πιλοτική φάση του project.

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες χωρίστηκαν σε διαφορετικές και συγκεκριμένες ενότητες
ανάλογα με τη θεματική που έπρεπε να καλυφθεί.

 

Αναλυτικά το θέμα ανά συνεδρία/εβδομάδα:

Εβδομάδα 1 

 •  Γνωριμία με το έργο TEC-MED
 •   Συμμόρφωση / κατανόηση σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων

 

Εβδομάδα 2

 •  Γνωριμία με το Σχέδιο Δράσης του έργου
 • Γνωριμία με το Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων του έργου

 

Εβδομάδα 3 

 • Ευθύνες και υποχρεώσεις
 •  Γεωγραφικό τμήμα και πληθυσμό που θα πρέπει να καλύψει

 

Εβδομάδα 4 

 • Εργαλείο και μεθοδολογία
 • Διαχείριση της πλατφόρμας
  •   Εξοικείωση με την πλατφόρμα
  • Παρέμβαση στο περιεχόμενο / ερωτηματολόγια / θεματικές   

 

 Εβδομάδα 5 

 •  Προσέγγιση του ευαίσθητου πληθυσμού των Ηλικιωμένων
 • Τα «πρέπει» και τα «όχι» / ψυχολογικοί τρόποι προσέγγισης

 

Εβδομάδα 6

 •   Σύντομος οδηγός ερωτηματολογίου / κατηγορίες / τελικοί δικαιούχοι
 •   Ερωτήσεις και απαντήσεις   

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών οι εκπαιδευτικοί παράγοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα αναμενόμενα επιτεύγματα κάθε θεματικής μέσα από οπτικοακουστικό υλικό ενώ στο τέλος κάθε συνάντησης υπήρχε ικανοποιητικός χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις.

 

Εκπαιδευτικοί πράκτορες για την πιλοτική φάση του έργου (υλοποίηση)

 •  Αναστασίου Ευγενία , Κοινωνική λειτουργός
 •  Μάρκου Απόστολος , Ψυχολόγος
 • Νεοφύτου Αγησιλιά  , Κοινωνική λειτουργός
 •  Τουλάτος Άγγελος ,Φυσικοθεραπευτής
 •  Φερεντίνου Ελένη , Ψυχολόγος
 • Φραντζή Χρυσάνθη , Κοινωνική λειτουργός

 

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

For English version , please tap here