Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

Πάτρα, 15/10/2021

       Αρ. πρωτ .:  676

 

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

 Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

Δ.Δ-Κ 30099000140 70

2

Α.Ζ

10017903963

58

3 Δ.Δ 18059502445

38

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεωργία Κοκκίνου