«Θεματικό Πάρκο Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»

«Θεματικό Πάρκο Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»

Ομάδα εκπαιδευομένων, που συμμετέχουν στα προγράμματα
ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔΗΦ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
παρακολούθησαν την Πέμπτη 16/1/2020 την Παρουσίαση του
«Θεματικού Πάρκου για τον Εθισμό και τους κινδύνους στο Διαδίκτυο»,
το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση περιελάμβανε ενημέρωση των εκπαιδευομένων μας για τους κινδύνους του διαδικτύου,
για τον εκφοβισμό (Bullying) ,τον εθισμό στις οθόνες καθώς επίσης και για τους κινδύνους στην πόλη.


Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Τσάκωνα Ιωάννα ( ψυχολόγος), τον κο Τριανταφύλου Ιγνάτιο (Αστυνομικός)
καθώς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τις βιωματικές –διαδραστικές δραστηριότητες,
σχεδιασμένες με σύγχρονα πρότυπα εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία
κατάλληλων ερεθισμάτων προς τους εκπαιδευομένους.