ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Εργοθεραπευτή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Εργοθεραπευτή

Πάτρα,  20 / 12 / 17
Αρ. πρωτ. 2092

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης  Εργοθεραπευτή (Πτυχίο Τ.Ε.Ι.), μερικής απασχόλησης, τρείς ημέρες εβδομαδιαίως, απογευματινή βάρδια, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, έως 31 / 07 / 18.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και συνημμένα τα αναφερόμενα σε αυτό, δικαιολογητικά-τίτλους σπουδών.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα  δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ‘ΜΕΡΙΜΝΑ’, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι και την  29 / 12 / 2017  κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09 : 00 – 14 : 00.

Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimnapatras.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο