ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ   Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που...

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Μάγειρα/Μαγείρισσας, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου μερικής...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr                                                Πάτρα,  27/10/2023 Αρ. πρωτ. 548 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Το...

    ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946                  E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr                                 Πάτρα, 23/10/2023 Αρ....

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ   Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν...

  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                       «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946 E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr Website: www.merimna-patras.gr       Πάτρα, 23/08/2023 Αρ.πρωτ .:...

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης  Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ΠΕ  Οικονομίας ή /...

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ΠΕ Ιατρού Ειδικότητας Ψυχιατρικής/Νευρολογικής...

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ   Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ προκηρύσσει την πρόσληψη οδηγού μετακίνησης ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας μερικής (4ωρης) απασχόλησης, ορισμένου χρόνου μέχρι την...

  Προκήρυξη Θέσεως   Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου/ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ΠΕ Ιατρού Ειδικότητας Ψυχιατρικής/Νευρολογικής ή...