ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

EMail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimnapatras.gr    

 

Πάτρα, 30/01/2018

                                                                                                            Αριθμός πρωτ.  151

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές  τους για την

  1. Σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου για τους χώρους του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών και
  2. Μελέτη – καταγραφή των υπαρχουσών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι υποδείξεις τους για τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις στο υπάρχον δίκτυο.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του  είτε για μια εκ των ως άνω μελετών   είτε  και για τις δυο.

Οι κλειστές προσφορές μπορούν να κατατίθενται στα Γραφεία της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών ώρες 08:00 έως 16:00 μέχρι και την Παρασκευή 09/02/2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                  Θεοφάνης Μαγιώνος