ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946                 

EMail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr                              

 Πάτρα, 06/10/2021

Αρ. πρωτ. 596

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Θ.Π.Κ.Π.Α. με Ν.Υ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικό Ασφαλείας (Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ μέλος ΤΕΕ ή αντίστοιχου Επιμελητηρίου) για τις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να καταθέσουν την σχετική προσφορά (συνυποβάλλοντας και το σχετικό πιστοποιητικό Επιμελητηρίου), στην Γραμματεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, σε κλειστό φάκελο , με την ένδειξη «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας», μέχρι και την 13-10-2021 κατά τις ώρες 08:00-13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 2610272988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο